VALENTO AB

TEKNISK BESKRIVNING BODAR

BAKGRUND:
Sålprofil, svart elektrostat målad färg. Förbered för trucklyft.

LYFTÖGLOR:
Förbered för 4 st lyftöglor som är placerade I takkant.

GOLV:
22 mm spiklimmad spånskiva, längsgående bjälklag 45 x 145 mm, mineralull, impregnerad plywoodskiva på undersidan.

TAK:
Tak papp , plywood, ventilations reglar, luftspalt, 145 mineralull, ångspärr, vit plywood.

YTTERVÄGG:
18×120 dubbel fasspontad gran panel, vindpapp, regelverk 45×95 mm, mineralull, ångspärr, vit plywood.

FÖNSTER :
Trä fönster, vit målade, 3 glas isolerruta.

INNERDÖRRAR:
Trä dörrar , vit målade .

YTTERDÖRRAR:
Stål dörr , elektrostat målad eller varmförzinkad , 90 x 210 mm

INVÄNDIGA LISTER:
Tak och vägg lister i trä, vit eller grå målade

VENTILATION:
Mekanisk frånluftsventilation med timer.

VENTILATION TILLVAL :
Mitsubishi eller likv. Från och till luft agregat med energiåtervinning.

PLÅT:
Varmförzinkade hängrännor, stuprör, hängskivor samt fönster och dörrbleck.

VA:
Rördragning för varmt och kalt vatten med kromade rör. Förbered för snabbkopling av vatten och avlopp.

EL:
Standard belysning består av 5 st lysrörsarmaturer med sensor.
Elanslutning 32 A CEE ,Elcentral med jordfelsbrytare, el radiatorer, anslutning för värme kabel till VA.