155 – 240 kvm

Grundläggning – Isolerad platta på mark. Extraordinära arbeten kan tillkomma
Stomme – Lättbetong block typ AEROC Ecotherm 375
Mellanbjälklag – Takbalkar av limträ med dubbelfalsad bandplåt
Minst 300 mm isolering av minull. Gips på underside
Terrass – Tryckimpregnerat trall och stomme

Fasader – Puts

Innervägg – Trä regel med plyfa och gips på bägge sidor, isolering
Plåtarbeten – Takbeläggning, takavvattning med stuprör och hängrännor, fönsterbleck, mm utförs i svart lackad plåt

Fönster – Inåtgående 3-glasfönster av färdig industrimålad trä. Handtag med cylinderlås.
Generell överkant:2,3m Fönsterbänk av natursten
Dörrar – Ytterdörar av typ säkerhetsdörr med glasöppning. Innerdörrar är målade, lätta innerdörrar med stor spegel Handtag av rostfritt stål

Installationer -Frånluftspump typ Nibe 750 med vattenburengolvvärmesystem i samtliga rum.